Egzamin na kartę rowerową

W dniu 11.06.2013 r. w Szkole Podstawowej w Stadnickiej Woli przeprowadzony został teoretyczny egzamin na kartę rowerową.

Przystąpiło do niego 25 uczniów klasy IV a i 12 uczniów klasy IV b. Uczniowie w części teoretycznej rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Aby uzyskać zaliczenie tej części należało udzielić 80% poprawnych odpowiedzi (20 punktów).

Na podstawie arkuszy odpowiedzi stwierdzono, że do praktycznej części egzaminu
w dniu 21.06.2013 r. może przystąpić 25 uczniów klasy IV a i 3 uczniów klasy IV b.

Egzamin praktyczny polegał na pokonaniu przez uczniów (zgodnie z przepisami ruchu drogowego) przygotowanego toru przeszkód. Zdali go wszyscy, którzy do tej części egzaminu przystąpili.

Gratulujemy posiadaczom pierwszego „prawo jazdy” i życzymy bezpiecznego poruszania się na dwóch kółkach po drogach!