I miejsce klubu 4H w wojewódzkim konkursie „Najciekawsza pamiątka agroturystyczna”

16 listopada 2013 r. przedstawicielki szkolnego klubu 4H Maria Tusińska i Kamila Chwaścińska wraz z opiekunem, p. Justyną Soją-Sadowską, uczestniczyły w finale konkursu skierowanego do Klubów 4H z województwa świętokrzyskiego pod hasłem „Najciekawsza pamiątka agroturystyczna”. Finał odbył się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Konkurs miał na celu umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu artystycznego, umacnianie więzi z regionem, rozwijanie wyobraźni, a także pobudzanie  świadomości ekologicznej i utrwalanie pozytywnych nawyków w zakresie recyclingu.

Nasi klubowicze pracę na konkurs wykonali z plastikowej butelki (oczywiście po mleku koneckim), masy papierowej, sizalu, ozdobili ją techniką decoupage’u. Stworzyli konika Staszka, który pełnił funkcję skarbonki. Ułożyli wiersz, w którym z humorem opowiedzieli o tym, jak swoją pracę wykonywali. Wierszem tym, Marysia i Kamila, zaprezentowały pracę przed komisją konkursową i przedstawicielami innych klubów.

Jury w składzie: Małgorzata Stachurska (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich), Jakub Oczkowski (Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Urząd Marszałkowski w Kielcach), Małgorzata Imiołek (Muzeum Wsi Kieleckiej) oraz Patrycja Kalinowska i Katarzyna Kowalewska-Szmit z Wojewódzkiego Domu Kultury po dokonaniu przeglądu i oceny prac konkursowych, przyznała naszemu klubowi I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.

 

Prace konkursowe można obecnie oglądać na wystawie w ŚODR Modliszewicach, później będą prezentowane w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.