Uroczyste zakończenie roku szkolnego - Gimnazjum 

27 czerwca wszyscy spotkaliśmy się w auli szkolnej o godz. 8.00. Na tę uroczystość przybył do nas wiceburmistrz MiG Końskie – p. Krzysztof Jasiński. Przybyła również duża grupa rodziców. Po raz pierwszy obecny na zakończeniu roku sztandar szkoły. Wszystkich powitał dyrektor Czesław Staciwa. Podsumował kończący się rok szkolny, przedstawił osiągnięcia i sukcesy. Podziękował również rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości nadania imienia szkole. Następnie głos zabrał p. K. Jasiński. Wręczył nagrody laureatkom konkursu przedmiotowego z jęz. niemieckiego – Natalii i Zuzannie Staciwie, na ręce dyrektora złożył podziękowanie za przygotowanie uroczystości nadania imienia AK naszej szkole i przekazał upominki od dyrekcji szkoły w Bad Süderode w Niemczech. Życzył wszystkim uczniom udanych wakacji. Następnie dyrektor, wspólnie z wychowawcami klas III, wręczył uczniom dyplomy wzorowego ucznia, nagrody książkowe i dyplomy za osiągnięcia w różnych dziedzinach. Listy gratulacyjne odebrali również rodzice uczniów z najwyższymi średnimi ocen. Rodzice podziękowali dyrektorowi za trzy lata współpracy pięknym bukietem kwiatów. Uczniowie klas II pod kierunkiem p. Izabeli Grochal i Eweliny Długosz przygotowali krótki program artystyczny, w którym pożegnali
v