Uroczyste zakończenie roku szkolnego - SP

Uczniowie Szkoły Podstawowej spotkali się w auli szkolnej o godz. 10.30. Wprowadzono sztandar szkoły. Na uroczystość przybyli rodzice i dziadkowie uczniów. Zebranych powitali dyrektor Czesław Staciwa i wicedyrektor Marian Wikiera. Na początku podziękowali rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości nadania imienia szkole. Wicedyrektor M. Wikiera podsumował kończący się rok szkolny, przedstawił osiągnięcia i sukcesy uczniów. Przygotował również prezentację multimedialną z uroczystego nadania imienia Armii Krajowej szkole w dn. 14 czerwca. Wszyscy, obejrzeli ją z zainteresowaniem. Następnie głos zabrali wychowawcy klas VI – p. Marta Płocińska i p. Paweł Milcarek. Wspólnie z dyrektorem, wręczyli szóstoklasistom dyplomy wzorowego ucznia, nagrody książkowe i dyplomy absolwenta. Listy gratulacyjne odebrali rodzice uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Po części oficjalnej, uczniowie wszystkich klas udali się wraz z wychowawcami do sal. Tam odebrali nagrody książkowe i świadectwa. Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych wrażeń!