Zajęcia z pielęgniarką w klasie IVa

W dniu 24 marca pani Maria Kuleta, pielęgniarka naszej szkoły, poprowadziła zajęcia w klasie 4a. Pani pielęgniarka zapoznała uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania, w tym Piramidą Zdrowego Żywienia, sposobami przygotowania wartościowych, odżywczych posiłków oraz podkreśliła jak bardzo ważne są owoce i warzywa w diecie człowieka. Zwróciła również uwagę na czytanie etykiet z produktów oraz o szkodliwości niektórych z nich. Szczególną uwagę zwróciła na choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem