Ogólnopolski program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”

Program „Żyj smacznie i zdrowo” jest akcją edukacyjną marki WINIARY prowadzoną we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Patronat honorowy nad nim sprawuje Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Fundacja Klubu Szefów Kuchni.

To IV edycja programu edukacyjnego o zdrowym odżywianiu w Polsce. Jego celem jest edukacja młodzieży w zakresie prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcanie do podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania i wspólnego spożywania posiłków. W ramach programu promuje się wśród młodzieży postawę proekologiczną, zapoznaje się z problemami społecznymi takimi jak: marnowanie żywności i niedożywienie w Polsce i na świecie.

W roku szkolnym 2013/2014 program realizowany był w klasie IIb, IIc i z grupą uczniów kl. IIId w ramach zajęć technicznych. Opiekunem była p. Justyna Soja-Sadowska.

Od organizatorów szkoła otrzymała pełen pakiet materiałów dydaktycznych i pomocy do lekcji. W skład zestawu wchodziło:

·        12 scenariuszy lekcyjnych na temat zdrowego odżywiania, ekologii oraz nie marnowania żywności,

·        CD z materiałami edukacyjnymi,

·        14 plakatów (7 drukowanych i 7 elektronicznych) i 99 planszy edukacyjnych (30 drukowanych i 69 elektronicznych),

·        3 filmy edukacyjne,

·        30 książeczek kulinarnych dla uczniów, zawierających przepisy na smaczne i proste dania dla gimnazjalistów,

·        Ankiety żywieniowe dla uczniów.

Te ostatnie uczniowie uzupełniali na starcie programu, wspólnie analizowali ich wyniki, wyciągali wnioski dotyczące zwyczajów żywieniowych, prawidłowej diety. Materiały edukacyjne powstały we współpracy z metodykami, dzięki czemu są zgodne z gimnazjalnym programem nauczania i stanowią doskonałe uzupełnienie wiadomości z przedmiotu: zajęcia techniczne – moduł kulinarny.

W wyżej wymienionych klasach przeprowadzony został cykl zajęć w oparciu o otrzymane materiały. Tematy zrealizowanych lekcji:

Żywność bogactwem składników pokarmowych.

10 zasad racjonalnego żywienia w pigułce.

Żywność szanuję, żywności nie marnuję.

Techniki kulinarne, czyli jak gotować smacznie i zdrowo.

Żywność zdrowa i bezpieczna.

Po zrealizowaniu zaplanowanych zajęć, uczniowie kl. IIb, IIc i IIId wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Żyj smacznie i zdrowo” organizowanym w ramach programu, tworząc plakaty społeczne i film ilustrujące hasło kampanii. Do konkursu zgłoszono prace Adrianny Koczaj i Wiktorii Krasowskiej z kl. IIb, Anny Szejny, Anity Guli, Aleksandry Cupiał i Darii Pabjańskiej z kl. IIc, Lidii Białas, Darii Smolec, Klaudii Piotrkowicz, Mileny Strzelczyk z kl. IIId.

Program jest atrakcyjną formą edukacji żywieniowej uczniów, rozwija ich  zdolności i zainteresowań młodzieży poprzez propozycje udziału w ciekawych konkursach, szkoła zaś pozyskuje bogaty pakiet materiałów dydaktycznych.