KONKURS WIEDZY O KULTURZE, HISTORII ORAZ JEZYKU KRÓLESTWA NORWEGII

W dniu 18 maja 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie odbył się etap finałowy konkursu o kulturze, historii oraz języku Królestwa Norwegii.

Patronem konkursu był Konsulat Królestwa Norwegii w Krakowie z Konsulem Honorowym Panem Marianem Mikołajskim, jak również Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożena Pałka-Koruba. Wszystkich uczestników konkursu powitała dyrektor szkoły Pani Teresa Pasowska, powodzenia w zmaganiach konkursowych życzyła uczniom Świętokrzyska Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł. Pani Poseł naszego regionu Marzena Okła-Drenowicz była reprezentowana przez Pana Michała Cichockiego. 

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów powiatu: kieleckiego, koneckiego i włoszczowskiego, został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap szkolny odbył się w dniu 30 kwietnia, brało w nim udział siedmioro uczniów. Obejmował swoim zakresem wiadomości dotyczące środowiska przyrodniczego, ukształtowania powierzchni,  podziału administracyjnego, ustroju politycznego, religii i wiadomości historycznych dotyczących Norwegii. Najlepiej z tym etapem, awansując  tym samym do etapu finałowego w Łopusznie poradzili sobie:Dominik Smołuch z kl. Ia oraz Marta Makuch, Weronika Śliwak i Aleksandra Wcisło z kl. IIb.

Nasi uczniowie bardzo dobrze zaprezentowali swoja wiedzę w finale konkursu, dwoje uczniów zostało laureatami, tocząc w dogrywce między sobą bój o drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie na drugim miejscu uplasował się Dominik Smołuch a na trzecim Weronika Śliwak.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy, szóstki z geografii, natomiast laureaci zostali dodatkowo nagrodzeni tabletami z dedykacją żeby służyły im do dalszego pogłębiania wiedzy na temat Norwegii i nie tylko.

Przygotowaniem do konkursu i opieką nad uczniami w czasie wyjazdu  zajmował się Pan Paweł Grot.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy ciekawej wiedzy zdobytej w czasie przygotowań jak również w dniu samego konkursu na  wykładach i prelekcji przygotowanych przez nauczycieli z Z.S.P. nr 5 w Łopusznie: Panią Bożenę Bugajską, Panią Karolinę Krajewską-Brelską i Pana Mariusza Brelskiego.

Na koniec wszyscy mieli okazję wysłuchać koncertu przygotowanego dla gości przez  uczniów szkoły.

Fotografie z konkursu pochodzą ze strony internetowej szkoły: http://zsp5lopuszno.pl