Apel z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, dnia 26 września, odbył się uroczysty apel poświęcony 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczniowie obejrzeli w skupieniu dwie prezentacje tematyczne, które wzbogacił rzeczowym komentarzem pan dyrektor Marian Wikiera. Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali program artystyczny. Na koniec, dzięki pokazowi zdjęć, wszyscy z rozrzewnieniem wspominali uroczystość nadania szkole imienia. Apel okazał się prawdziwą lekcją historii.