Podziękowania dla członków klubu 4H

Najbardziej aktywni uczniowie, członkowie naszego szkolnego klubu 4H, zostali nagrodzeni przez wojewódzkiego koordynatora Klubów 4H. Dyplomy i wydawnictwa książkowe za dotychczasową działalność i zaangażowanie w realizowane projekty, z rąk p. Renaty Gos, otrzymali: Kamila Chwaścińska, Zuzanna Rurarz, Karolina Stolarczyk, Maria Tusińska i Dominik Kusztal. Spotkanie odbyło się w obecności opiekuna klubu, p. J. Soji-Sadowskiej.