Egzamin na kartę rowerową

W dniu 12.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Stadnickiej Woli przeprowadzony został teoretyczny egzamin na kartę rowerową.

Przystąpiło do niego 34 uczniów klas IV. Uczniowie w części teoretycznej rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Dotyczyły one przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ruchu na skrzyżowaniach. Aby uzyskać zaliczenie tej części, należało udzielić 80% poprawnych odpowiedzi (20 punktów).

Egzamin praktyczny przeprowadzony został 23.06.2015 r. przez pana aspiranta Marcina Wąsika (Komenda Powiatowa Policji w Końskich) i polegał na pokonaniu przez uczniów przygotowanego toru przeszkód. Pomimo ogromnego stresu, jaki towarzyszył dużej grupie zdających, wszyscy zadali tę część egzaminu. Od 1 lipca mogą odbierać swoje pierwsze prawo jazdy w sekretariacie szkoły.


fotorelacja