Uroczyste pożegnanie klas VI - SP

24 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania klas szóstych. Z tej okazji w auli szkolnej zebrali się uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, rodzice.

Uczniowie klas piątych i szóstych, pod opieką p. Justyny Maliborskiej, Justyny Soi-Sadowskiej i A. Pakuły przygotowali program artystyczny, który zaprezentowali zgromadzonym gościom. Dyrektorzy wspólnie z wychowawcami klas VI nagrodzili w tym dniu wszystkich uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice tych uczniów obecni na uroczystości. Wręczone zostały również dyplomy, podziękowania za różne formy aktywności dzieci w szkole.


fotorelacja