Udział w wernisażach wystaw w Galerii Atut w Końskich

Uczennice naszego gimnazjum wraz z opiekunem, p. J. Soją-Sadowską wzięły udział w dwóch wernisażach wystaw w koneckiej Galerii Atut. 9 marca uczestniczyły w otwarciu wystawy „Niech wiatr cerkiewny gra” Małgorzaty Radziejowskiej i Janusza Skórskiego, a 20 kwietnia w otwarciu wystawy Katarzyny Ziołowicz „Przenikające wymiary – rysunek”. 

Fotograficy z Krakowa, Małgorzata Radziejowska i Janusz Skórski, zaprezentowali fotografie cerkwi, jakie odkryli na Podlasiu, Roztoczu, w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Beskidzie Sądeckim. Podczas wernisażu opowiadali o odkrywaniu świata zaklętego w drewnianych świątyniach obrządku prawosławnego, swoich licznych podróżach, ukochanych miejscach i niezwykłych osobach, które spotykają w czasie wędrówek.

Pani Katarzyna Ziołowicz zaprezentowała zebranym prace, które miały charakter rysunkowych reliefów. Prac funkcjonujujących na dwóch połączonych płaszczyznach. Pierwsza warstwa, to tłoczony przez artystkę papier. Druga warstwa to ta, którą artystka „wywołuje” za pomocą narzędzi rysunkowych.

 


fotorelacja