Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września wszyscy spotkaliśmy się  w szkole na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Dużej grupie uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, towarzyszyli w tym ważnym dniu rodzice, dziadkowie. Pierwszy dzień nowego roku rozpoczął się mszą św. celebrowaną przez ks. Tomasza Janickiego. Po mszy głos zabrał dyrektor szkoły Czesław Staciwa, który przekazał informacje na temat organizacji nowego roku szkolnego, i obecny na uroczystości w-ce Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Marcin Zieliński. Obydwaj życzyli uczniom w nadchodzącym nowym roku szkolnym sukcesów w nauce. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami.