LAUREACI I FINALIŚCI KONURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016SZKOŁA PODSTAWOWA
l.p. Imię i nazwisko ucznia klasa przedmiot nauczyciel  przygotowujący ucznia do konkursu
1.  Zuzanna Sękowska
 laureatka konkursu
VI b humanistyczny Justyna Maliborska
Justyna Soja-Sadowska
Tomasz Stanek
2. Aleksandra Cieciorowska
finalista konkursu
VIb humanistyczny Justyna Maliborska
Justyna Soja-Sadowska
Tomasz Stanek
3. Dawid Pawlik
  finalista konkursu 
IVIb język angielski
Karolina Ludwikowska
4.   Zuzanna Sękowska
finalista konkursu
IVIb język angielski
Karolina Ludwikowska

 
GIMNAZJUM
l.p. Imię i nazwisko ucznia klasa przedmiot nauczyciel  przygotowujący ucznia do konkursu
1.  Karasińska Wioletta
 finalista konkursu
III d język polski Marta Płocińska

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
.