Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej

Dnia 29 października 2015r. o godz. 900 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli odbyła sie uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów szkoły podstawowej. Na wstępie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, do których przygotowywali się od września pod kierunkiem wychowawców: p. I. Ślifirskiej, p. A. Skóry, p. J. Sułek oraz asystenta nauczyciela p. I. Kuś.
Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze nastąpił moment ślubowania pierwszaków przed pocztem sztandarowym. Do ślubowania przystąpiło 51uczniów. Po złożeniu obietnicy pan Dyrektor Czesław Staciwa ołówkiem dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Każdy uczeń otrzymał dyplom i upominek ufundowany przez Radę Rodziców. Na koniec życzenia dzieciom złożył  pan Dyrektor Cz. Staciwa i Przewodniczący Rady Rodziców p. A. Kos, którzy zgodnie stwierdzili, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Całą uroczystość prowadziły uczennice klasy VI: M. Kos i M. Suchenek, a dekorację wykonała p. J. Soja - Sadowska. Po uroczystości dzieci wraz z najbliższymi udali się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.fotorelacja ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej