Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli po raz drugi wyróżniony

podczas gali „Solidarna Szkoła” w Warszawie

5 grudnia w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala „Solidarna Szkoła”, zorganizowana przez Fundację Mikołaja pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy. Fundacja wyróżniła szkoły, które zgromadziły największą ilość środków na stypendia dla swoich uczniów. Zasiliły one konta dzieci, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie talentów.

Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli już po raz drugi został uhonorowany wyróżnieniem, zdobywając trzecie miejsce w kategorii „szkoły podstawowe i gimnazjalne w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców”. Nagrodę w postaci dyplomu i drobnych upominków mieli zaszczyt odebrać: dyrektor szkoły Czesław Staciwa oraz koordynator programu w szkole Iwona Brzezińska wraz z wolontariuszami.

Nasza szkoła bierze udział w programie Stypendia Świętego Mikołaja od grudnia 2015 roku. W poprzednim roku szkolnym zebrane fundusze pozwoliły na przyznanie czterech stypendiów w wysokości z przedziału 100-200 zł miesięcznie. W obecnym roku szkolnym co miesiąc na konta pięciu uczniów wpływa rata stypendium w wysokości 200-260 zł. Są to środki zebrane podczas akcji organizowanych w szkole, kwest, zbiórek pod kościołem i podczas wywiadówek szkolnych, powiększone o pieniądze przyznane przez fundację. Część pieniędzy przekazana przez darczyńców pochodzi z 1% podatku.

FOTORELACJA