Udział w warsztatach „Recykling na miarę” w Państwowym Liceum Plastycznym w Kielcach

 

Fundacja VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego po raz drugi ogłosiły konkurs plastyczny „Recykling na miarę”. W tym roku tematem wiodącym konkursu jest „Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe”. W konkursie bierze udział ponad stu uczniów z 27 zakwalifikowanych do projektu szkół z województwa świętokrzyskiego. Ich zadaniem jest przygotowanie prac artystycznych z wykorzystaniem odpadów tekstylnych.

Konkurs zainaugurowany został 27 marca 2018 r. warsztatami w Pracowniach artystycznych ZPSP. Naszą szkołę reprezentowały w nich uczennice kl. 2b gimnazjum: Karolina Obiedzińska, Wiktoria Myśliwa, Kamila Strychalska i uczennica kl. IIIa – Zuzanna Opatowicz pod opieką pani Justyny Soi-Sadowskiej.

Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk zabierając głos podczas oficjalnej części, podkreślił jak istotną jest dbałość o dorobek materialny i duchowy obecnych czasów i poprzednich pokoleń. Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz wspomniała o organizacji UNESCO, która powstała by wspierać współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury i sztuki.  Zanim rozpoczęły się warsztaty,  Panowie Jan Białek i Przemysław Suliga z Grupy VIVE, w nawiązaniu do tematyki konkursu  objaśnili  zasadę  3R –  Reduce, Reuse, Recycle – ekologicznego podejścia do surowców i energii.

Nasze uczennice w czasie warsztatów, w losowo dobieranych grupach, wykonywały pod opieką jednego z nauczycieli kieleckiego plastyka prace w różnorodnych technikach. Wszystkie obrazy i formy przestrzenne powstałe w tym dniu prezentowane były na zakończenie spotkania.

Każda szkoła wyjechała z plastyka z 40 kg materiałów włókienniczych, które zostaną wykorzystane w pracach plastycznych.

FOTORELACJA