Egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych 

W dniach 27 i 30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli przeprowadzony został teoretyczny egzamin na kartę rowerową.

Przystąpiło do niego 17 uczniów klasy IV a, 23 uczniów klasy IV b i 16 uczniów kl. IV c. Uczniowie w części teoretycznej rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad przejazdu przez skrzyżowanie. Aby uzyskać zaliczenie tej części należało udzielić 80% poprawnych odpowiedzi (20 punktów). Część teoretyczną nadzorował nauczyciel zajęć technicznych – p. Justyna Soja-Sadowska.

Na podstawie arkuszy odpowiedzi stwierdzono, że część teoretyczną zadało 56 uczniów, którzy mogą przystąpić do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny przeprowadzony został 8 maja 2018 r. przez aspiranta Łukasz Morkę, aspiranta Marcina Wąsika, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarza Grzegorza Michorka (Komenda Powiatowa Policji w Końskich) i polegał na pokonaniu przez uczniów (zgodnie z przepisami ruchu drogowego) przygotowanego toru przeszkód.

Części praktyczną zaliczyli wszyscy przystępujący do niej uczniowie.

.

FOTORELACJA