PASCH

- kontynuujemy udział
w międzynarodowym projekcie

Dyrektorzy szkół partnerskich PASCH z obszaru Europy Środkowo – Wschodniej podpisali nowe umowy o kontynuacji współpracy z Goethe Institut.

Jedną z 24 szkół uczestniczących w projekcie jest Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.

W dniach 23 i 24 stycznia 2020 roku w Pradze spotkali się przedstawiciele 24 szkół partnerskich z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wśród nich obecna była delegacja ze szkoły w Stadnickiej Woli, którą reprezentowali dyrektor szkoły, Czesław Staciwa oraz nauczycielka języka niemieckiego i koordynatorka projektu, Anna Milczarz.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się w siedzibie Goethe Institut w Pradze, aby podsumować i omówić zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat przedsięwzięcia, projekty i szkolenia oraz zaplanować działania na kolejne lata. Nauczyciele języka niemieckiego i dyrektorzy szkół ocenili korzyści, jakie niesie dla szkół uczestnictwo w projekcie. Ciekawym elementem tego spotkania były wystąpienia absolwentów szkół partnerskich, którzy są żywym dowodem na to, że nauką niemieckiego od najmłodszych lat zwiększa możliwości edukacyjne i przynosi korzyści w życiu zawodowym. Nie zabrakło anegdot i osobistych wspomnień, gdyż trzeba zaznaczyć, że większość uczestników konferencji współpracuje od początku istnienia programu, czyli od roku 2008.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy spotkali się w Ambasadzie Niemiec w Pradze, aby podpisać umowy o współpracy. O wysokiej randze wydarzenia świadczy fakt, że jego uczestnikami byli – ambasador Niemiec, Christoph Israngr oraz ambasador Polski, Barbara Ćwioro. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Czesław Staciwa, podpisał umowę na kolejne trzy lata, w ramach której szkoła zobowiązuje się do nauczania i promocji języka niemieckiego oraz współpracy z Goethe Intitut.

Wymiernymi korzyściami dotychczasowej wieloletniej współpracy jest ponad 30 stypendiów językowych dla uczniów, które odbywały się m.in. w Schwabisch Hall, w Duderstadt. Nauczyciele również wzięli udział w kilkunastu stypendiach w Niemczech, podnosząc swoje kompetencje metodyczne i językowe. Wielokrotnie uczniowie naszej szkoły brali udział w międzynarodowym projekcie teatralnym Pasch, którego efektem były występy na scenach teatrów w Zittau i w Berlinie. Kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły doskonaliło kompetencje językowe, realizując certyfikaty: Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2.

Gmina Końskie doceniła działalność szkoły, przyznając w roku 2018 „Konecką Gloriettę” w kategorii: Edukacja.

Dzięki współpracy z Goethe Institut szkoła otrzymuje merytoryczne wsparcie dydaktyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego. Podpisana umowa daje nadzieje na korzystne efekty w zakresie rozwoju placówki.

Zdjęcia © Goethe Institut Prag Petra Hajska
Ambasador_Niemiec_dr_Christoph_Israng Konferencja_w_Goethe_Institut Podpisanie_umow Podpisanie_umowy Przedstawiciele_polskich_szkol_partnerskich Przedstawiciele_szkol_partnerskich Spotkanie_w_Ambasadzie_Niemiec Spotkanie_w_Ambasadzie_Niemiec_1 Spotkanie_w_Goethe_Institut Spotkanie_z_ambasador_Polski_w_Czechach_Barbara_Cwioro jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1