Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

realizowanej w klasach I-III

W klasach I-III w ramach innowacji pedagogicznej był realizowany ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień pt. "Moje zdrowie - moja siła, wielka moc".

Celem głównym było wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia.

W projekcie należało zrealizować zadania z modułów:

 • "Żyję zdrowo i bezpiecznie"
 • "Jestem tym co jem i piję"
 • "Przed chorobą uciekam na własnych nogach"
 • "Zamiast grać na komputerze lepiej pędzić na rowerze
 • "Gdy Ziemia woła o pomoc".

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, brali w nich aktywny udział. Wykazywali się twórczą postawą, oryginalnością, dociekliwością potrzebną do osiągnięcia celu. Zadaniem prowadzonych zajęć było również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

Uczniowie dzięki zajęciom w ramach projektu nabyli wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • przeciw działaniom chorobom zakaźnym
 • profilaktyki zdrowotnej
 • zainteresowania własnym zdrowiem
 • wytwarzania nawyków zdrowego odżywiania
 • znajomości wartości odżywczych warzyw i owoców
 • rozumienia potrzeby ochrony środowiska
 • wyrabiania nawyków proekologicznych
 • rozumienia potrzeby i znaczenia korzystania ze świeżego powietrza
 • możliwości spędzania wolnego czasu w różnych formach.

Ewaluacji innowacji "Moje zdrowie - moja siła, wielka moc" dokonano poprzez obserwację, prace plastyczo - techniczne, rozmowy, pracę z dziećmi, które brały udział w:

 • akcjach promujących zdrowy styl życia
 • spotkaniach z pracownikami służby zdrowia
 • grach, zabawach, konkurencjach sportowych.

Efektem końcowym innowacji jest promocja zdrowego stylu życia przez dzieci wśród rówieśników i w środowisku rodzinnym.