Wojewódzka Olimpiada Bezpieczeństwa

- II miejsce w kategorii "Najlepsza grupa kibiców"

15 listopada w Targach Kielce odbyła się XIII edycja Olimpiady Bezpieczeństwa, która była finałem konkursu dla uczniów klas piątych pod hasłem „Bezpieczeństwo na 5”. W zmaganiach wzięło udział 14 najlepszych drużyn ze szkół z całego województwa świętokrzyskiego.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Majka Bartosik, Agata Leszczyńska z kl. Vb i Anna Turalska z kl. Va. Dziewczyny wygrały etap powiatowy i tym samym zakwalifikowały się do wojewódzkiego. Zabrały na konkurs drużynę kibicującą, w sumie 17 uczniów klas piątych. Przygotowaniami do turnieju zajmowała się p. Justyna Soja-Sadowska. W czasie wyjazdu opiekę nad grupą sprawowała również p. Anna Milczarz.

Olimpiadę zorganizował Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wojewoda Świętokrzyski, WORD, KRUS, Automobilklub w Kielcach oraz Targi Kielce. W przedsięwzięcie włączyły się również inne podmioty, które zapewniły atrakcje dla dzieci uczestniczących w konkursie m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach.

Podczas konkursu rozegrane zostały liczne konkurencje, w czasie których uczestnicy musi się wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Młodzież pisała dwa testy: test wiedzy dotyczącego znajomości zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i domowym oraz test dotyczący przepisów ruchu drogowego. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością jazdy po przygotowanym torze przeszkód. Udzielali również pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie opisanej sytuacji. Brali udział w konkurencjach pożarniczych: odszukiwali zaginione przedmioty w zadymionym pomieszczeniu i rzucali do celu. Dodatkowo komisja oceniała wykonane wcześniej prace profilaktyczne na temat „Jaka jest moja szkoła? Zagrożenia występujące na jej terenie i sposoby eliminowania ich” oraz prace plastyczne, którym przewodniczyło hasło: "100 lat Policji – zawsze na straży bezpieczeństwa".

Wszystkie konkurencje zostały rozdzielone występami artystycznymi drużyn kibicujących, pokazem „mody odblaskowej”, pokazami fitness zawodniczek Klubu Black&White z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz tresury policyjnych psów służbowych. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzania profilaktycznych stoisk przygotowanych przez współorganizatorów oraz zaproszone podmioty.

Ostatecznie, dziewczynom nie udało się stanąć na podium, znalazły się tuż za nim. Ale należą im się ogromne gratulacje za tak dobry wynik i pracę, jaką wykonały przygotowując się do turnieju.

Ogromną niespodzianką było II miejsce w kategorii "Najlepsza grupa kibiców" dla uczniów naszej szkoły. Doskonale wspierali swoją drużynę, ale dopingowali też pozostałe drużyny. W czasie swojego występu wykonali dwa układy taneczne (jeden do piosenki wykonywanej przez Zosię Świercz) i zaprezentowali krótkie rymowanki dotyczące bezpieczeństwa. Wszyscy, z rąk komisji konkursowej, otrzymali nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!
84-126014 20191115_095943 20191115_101537 20191115_102006 20191115_102042 20191115_102253 20191115_102502 20191115_103059 20191115_104100 20191115_104232 20191115_110538 20191115_110703 20191115_110840 20191115_111658 20191115_122821 20191115_122859 20191115_122952 20191115_123124 20191115_123200 20191115_124838 20191115_124920 20191115_125540 20191115_125652 20191115_132303 20191115_132733 20191115_134748 20191115_135444 20191115_140705 20191115_140859 javascript gallery slideshow freeby VisualLightBox.com v6.1