"Bezpieczeństwo na 5"

- nasza szkoła wygrywa eliminacje powiatowe wojewódzkiego konkursu

24 października w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli odbyły się eliminacje powiatowe XIII edycji wojewódzkiego konkursu „Bezpieczeństwo na 5” (dla uczniów klas V).

Do zmagań konkursowych przystąpiło 15 szkół z terenu powiatu koneckiego. Każda reprezentowana była przez trzyosobową drużynę.

Konkurs rozpoczął się o godz. 9.00. Uczestników i ich opiekunów przywitał dyrektor szkoły Czesław Staciwa i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich podinsp. Grzegorz Michorek. Uczniowie rozwiązywali testy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa: w ruchu drogowym, gospodarstwie rolnym, pierwszej pomocy, własnego. Kolejną konkurencją (praktyczną) było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Komisja oceniała również przygotowane przez drużyny prace plastyczne pod hasłem " 100 – lecie Polskiej Policji – zawsze na straży bezpieczeństwa".

W czasie, kiedy komisja pracowała nad podsumowaniem wyników, dla uczestników przygotowany został przez strażaków pokaz sprzętu i odzieży wykorzystywanych w ich codziennej pracy. Dzieci miały możliwość również obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: aspirant Łukasz Morka, aspirant szt. Marcin Wąsik, Komendant Straży Miejskiej Aldona Musiał, sierż. Marta Przygodzka. Najwyższe miejsce na podium zajęła Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli, która będzie reprezentowała nasz powiat w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim. Skład zwycięskiej drużyny: Anna Turalska, Majka Bartosik, Agata Leszczyńska, opiekun: Justyna Soja-Sadowska.

Drugie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie (opiekun: Beata Gonerka), trzecie – Szkoła Podstawowa w Kłucku (opiekun: Krystyna Lewandowska). Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich i Komendę Powiatową Policji w Końskich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i upominki ufundowane przez wójtów i burmistrzów gmin, które szkoły reprezentowały.

Na uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród przybyli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Końskich mł. insp. Dariusz Dębowski oraz Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 dyplom I_miejsce_Stadnicka_Wola II_miejsce_Falkow III_miejsce_Klucko jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1