"BohaterON w Twojej Szkole"

- udział w projekcie

Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia o tematyce patriotycznej. We wrześniu i październiku 2019r. wzięli udział w projekcie "BohaterON w Twojej Szkole" będącego częścią ogólnopolskiej kampanii "BohaterON - włącz historię!". Celem akcji było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej.

Zadaniem uczestników projektu było przygotowanie i wysłanie pocztówek, listów lub laurek do Powstańców Warszawskich. Wykonanie tego zadania poprzedzone było zajęciami wprowadzającymi w tematykę powstania warszawskiego. Pocztówki w znacznej większości zrobione zostały przez uczniów własnoręcznie. Zawierały wiele pięknych życzeń, słów uznania i podziwu wobec bohaterskiej postawy Powstańców Warszawskich. Część uczniów zdecydowało się na wykorzystanie technologii komputerowej i wysłanie kartki drogą internetową.

Koordynacją działań w ramach projektu oraz wysyłką kartek zajęli się członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Armii Krajowej pod bacznym okiem opiekunek koła: Małgorzaty Ciszek i Matyldy Pietrusiewicz.

1 2 3 4 5 6 7 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1