Akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

11 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, znane wszystkim jako Dzień Nauczyciela.

Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Przygotowana została przez uczniów klas III pod opieką pań: Izabeli Lesiak i Matyldy Pietrusiewicz, które wspierał pomocą pan Maciej Prawda.

Na początku uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Czesław Staciwa, który w tym dniu nagrodził grupę nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w minionym roku szkolnym. Wymienił również tych, którzy otrzymali nagrody Burmistrza MiG Końskie.

Po wręczeniu nagród, oddał scenę we władanie uczniom. Ci zaś, w wierszach, piosenkach i krótkich scenkach przedstawili z humorem szkolną rzeczywistość i relacje uczeń – nauczyciel. Było mnóstwo radości, uśmiechu i gromkich braw na koniec występów.

Samorząd Uczniowski przygotował w tym dniu wyjątkową niespodziankę – ogromny tort, który wraz z pięknymi życzeniami przedstawiciele uczniowskiej społeczności przekazali na ręce dyrekcji szkoły. Dyrektor i wicedyrektorki otrzymały również kwiaty i życzenia (dla całego grona pedagogicznego) od Rady Rodziców Szkoły.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1