"Szkoła do hymnu"

- udział w ogólnopolskiej akcji

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

8 listopada społeczność naszej szkoły włączyła się w ogólnopolską akcję „Do hymnu”. Wszyscy uczniowie, od najmłodszych przedszkolaków po ósmoklasistów, nauczyciele, pracownicy szkoły, zgromadzili się w auli szkolnej, by wspólnie, o symbolicznej godzinie 11.11, odśpiewać cztery zwrotki hymnu narodowego. „Mazurek Dąbrowskiego” w naszej szkole wybrzmiał w podniosłej atmosferze.

Inicjatorem akcji był Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1