Święto Pierwszaków

Uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców: pani Jolanty Krawiec i pani Małgorzaty Lipnickiej przygotowywali się do ślubowania od początku roku szkolnego.

17 października nadszedł długo oczekiwany, uroczysty moment. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły Czesław Staciwa przywitał zgromadzonych gości, a szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych i ich rodziców, dziadków. Następnie uczennica klasy czwartej życzyła swoim młodszym kolegom i koleżankom sukcesów w nauce, zapewniła pierwszaki o pomocy i opiece ze strony starszych kolegów w szkole i poza nią. Po wystąpieniu dyrektora i uczennicy klasy starszej nastąpiła podniosła chwila – pierwszaki przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Po zakończonym ślubowaniu uczniowie obu klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny. Uroczystość zakończył pan dyrektor słowami skierowanymi do uczniów i ich rodziców. Pierwszakom życzył sukcesów w nauce, a rodziców zachęcał do współpracy ze szkołą.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1