Wielkanoc

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

jest dla chrześcijan największym i centralnym świętem. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie moglibyśmy cieszyć się nadzieją naszego zmartwychwstania.

Zanim jednak będziemy obchodzić radość Zmartwychwstania będziemy przeżywać, trzy święte dni –Triduum Paschalne- które przeprowadzi nas przez ostatnie dni Jezusa, przez Jego mękę i śmierć. Ukaże nam zwycięstwo życia nad śmiercią.

WIELKI CZWARTEK

Triduum Paschalne otwiera WIELKI CZWARTEK. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty – Eucharystię i kapłaństwo.

WIELKI PIĄTEK

WIELKI PIĄTEK jest dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana publicznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień ścisłego postu. Jest to także jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. czyli Bezkrwawa Ofiara Chrystusa, gdyż przeżywamy historyczne wydarzenie Męki Chrystusa, czyli Ofiary Krwawej, złożonej z wielkiej miłości Boga do człowieka na krzyżu. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja KRZYŻA. Zasłonięty fioletowym materiałem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela Komunii Świętej.

Na zakończenie, Eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione do Grobu Pańskiego.

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół trwa w ciszy na modlitwie przy Grobie Pańskim. W godzinach dopołudniowych święci się pokarmy przeznaczone na świąteczny stół.

Na obrzędy Wigilii Paschalnej składają się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, Procesja Rezurekcyjna

Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na jej zakończenie odprawiana jest uroczysta Msza Wigilii Paschalnej. Najświętszy Sakrament powraca do tabernakulum, a figura martwego Chrystusa zostaje zasłonięta białym płótnem, po czym obok grobu stawia się wyobrażenie zmartwychwstałego Zbawiciela. Ostatnim akcentem jest wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej, która w warunkach polskich bywa przenoszona na niedzielny poranek.

WIELKA NIEDZIELA

Ceremonię Wigilii Paschalnej kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem w NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ. Procesja ta jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. W zmartwychwstaniu Jezus ukazał się w blasku boskości jako prawdziwy Syn Boży, Pan życia i śmierci.

TA WIELKANOC NIE BĘDZIE TAKA JAK WSZYSTKIE.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wytyczne odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Odnośnie Wielkiego Tygodnia, Kongregacja zaleca, „aby w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach lub, jeśli to możliwe włączyć się w relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej”.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej może odbyć się bez ludzi. „Gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum”.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek biskup lub proboszcz mogą celebrować Mękę Pańską. „W modlitwie powszechnej Biskup diecezjalny powinien zadbać o ustanowienie szczególnej intencji za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia”

Wielka Sobota

Niestety w tym roku, ze względów bezpieczeństwa, w kościołach nie będzie święcenia pokarmów wielkanocnych. Siadając w Wielkanoc do stołu, sami pobłogosławimy nasze posiłki, poprosimy o błogosławieństwo dla najbliższych, odczytamy fragment z Pisma Świętego ( Łk 24, 1 -11- Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 24, wersety 1-11) o Zmartwychwstaniu Chrystusa i pomodlimy się wspólnie z rodziną.

Wigilia Paschalna

W czasie Wigilii Paschalnej, „przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje +Liturgia Słowa+. W czasie +Liturgii chrzcielnej+ należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje +Liturgia Eucharystyczna+”

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus błogosławił i wspierał wszystkich swymi łaskami w codziennym życiu rodzinnym i zawodowym. Niech On pogłębia naszą wiarę, abyśmy mogli prawdziwie doświadczyć Boga, umacnia nadzieję, abyśmy całkowicie Mu zaufali, rozpala miłość, aby w naszych sercach zapanował pokój.

Niech Maryja, Matka naszego Zbawiciela, pomaga nam trwać w radości Zmartwychwstania i dzielić się nią z każdym napotkanym człowiekiem.

Wszystkiego najlepszego!