Nasza szkoła w Fundacji Świętego Mikołaja

Szkoła w Stadnickiej Woli znajduje się w gronie szkół, które podpisały umowę z Fundacją św. Mikołaja. Program „Stypendia św. Mikołaja” skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych placówek edukacyjnych w Polsce i jest bezpłatny dla szkoły. Jego celem jest zbiórka pieniędzy dla uczniów zdolnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego.

Jest wiele możliwości zbierania pieniędzy dla uczniów. Fundacja św. Mikołaja posiada pozwolenie na zbiórkę publiczną na terenie całej Polski.

Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów pozyskując środki na stypendia dla nich. Za każde zebrane przez szkołę 500 zł Fundacja św. Mikołaja dokłada na stypendia 250 zł.

Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu przez komisje stypendialne, utworzone w szkołach. Tym samym fundacja daje możliwość tym, którzy dobrze znają potrzeby uczniów oraz ich sytuację materialną tzn. nauczycielom i osobom z otoczenia dzieci na bezpośrednią pomoc. W każdej szkole jest powoływany koordynator, do którego zadań należy m.in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów, a także kontakt z fundacją.

Pieniądze ofiarowane przez darczyńców są wypłacane w formie stypendiów bezpośrednio na konto bankowe ucznia/opiekuna prawnego. Przyznana kwota może być wydana tylko zgodnie z wykazem umieszczonym w regulaminie fundacji. Każda ze szkół otrzymuje osobny numer konta, przypisany tylko do niej. Konta są zarządzane i obsługiwane przez fundację.

Nasza szkoła przystąpiła do programu w grudniu 2015 roku. Od tego czasu zbieramy fundusze na stypendia dla uczniów naszej placówki organizując zbiórki i kiermasze. W roku szkolnym 2016/2017 komisja stypendialna przyznała stypendia czterem uczniom (jednej uczennicy szkoły podstawowej i trzem gimnazjalistom w kwotach od 1000 do 2000 zł), natomiast w roku 2017/2018 – pięciu uczniom (trzem uczennicom szkoły podstawowej i dwóm gimnazjalistom w kwotach z przedziału 2000 – 2600 zł).

Uczeń ubiegający się o stypendium, musi spełniać określone wymagania.