Szkolny Klub Szachowy

Szkolne Koło Szachowe CZATRANG realizuje program nauki gry w szachy.
Opiekunem kółka jest p. Janusz Szwed.
Głównym celem jest opanowanie zasad gry w szachy, podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa szachowego.
Cele dodatkowe to:

  • popularyzacja szachów jako gry ukierunkowanej na samodzielne myślenie równie atrakcyjnej jak wszechobecne gry na konsolach i smartfonach,
  • poznanie zasad etykiety szachowej, rywalizacji fair play,
  • samodoskonalenie poziomu gry poprzez wyciąganie wniosków z popełnionych błędów,
  • ćwiczenie koncentracji, logicznego myślenia, nieskomplikowanych rozwiązań problemów i zadań szachowych.
Corocznie przeprowadzany jest Szkolny Turniej Szachowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Duze zdjecie