Flaga Unii Europejskiej

Jesteśmy członkiem
Unii Europejskiej

Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski EUROENTUZJAŚCI rozpoczął swoją działalność 1 września 2005 roku. Klub jest forma współpracy nauczycieli z uczniami i zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o Europie. Zagadnienia dotyczą historii, geografii, sztuki, nauki, sławnych postaci, instytucji i organizacji wspierających działania przyspieszające proces integracji Polski z UE. Poprzez działalność w SKE młodzi ludzie uczą się aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu nauki w szkole średniej.
Pogram SKE przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych. Przewidziany dla uczniów klas V-VIII. Realizacja programu polega na systematycznych spotkaniach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1