Szkolne Koło PCK

Na terenie Zespoły Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli działa szkolne koło PCK prowadzone przez p. Beatę Nowak - nauczyciela biologii i p. Ewelinę Długosz - nauczyciela chemii.
Celem koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  • pomoc potrzebującym uczniom,
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas VII - VIII oraz III gimnazjum. Działalność koła dotyczy promocji zdrowia. Zgodnie z układanym we wrześniu planem zajęć przygotowuje gazetki, plakaty, filmy, prezentacje o tematyce prozdrowotnej. Organizuje także różne akcje charytatywne oraz konkursy. Działalność koła opiera się na zasadach Polskiego Czerwonego Krzyża. W swojej codziennej działalności SK PCK krzewi idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej i pierwszej pomocy organizując konkursy, pogadanki. Członkowie koła organizują zbiórki pieniędzy i żywności oraz dodatkowo uczestniczą w WOŚP.