Laboratoria Przyszłości

O programie

W ramach inicjatywy edukacyjnej "Laboratoria Przyszłości" realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe, dzięki któremu doposażone zostały pracownie: komputerowa, techniczna i muzyczna. Zakupiony sprzęt i pomoce edukacyjne umożliwiają prowadzenie zajęć metodą projektu, zgodnych z koncepcją STREAM. Edukacja STREAM łączy naukę, technologię, robotykę, inżynierię, sztukę i matematykę. Podejście STREAM zakłada, że proces nauczania odbywa się poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności wspólnie eksperymentując, szukając rozwiązań, tworząc nowe rzeczy, sprawdzając, testując i doskonaląc je. W ten sposób angażują obie półkule mózgowe, co stymuluje optymalny ich rozwój. W takim procesie wielozmysłowego nauczania uczniowie szybko i trwale przyswajają wiedzę oraz rozwijają umiejętności logicznego myślenia, konstruktywnego wyciągania wniosków, a także kreatywność i wyobraźnię.

Wykorzystujemy sprzęt i pomoce edukacyjne: