Innowacja pedagogiczna
w klasach 1-3

W klasach I-III realizowany jest ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień.
Organizatorem projektu jest Pani Ewelina Szutarska, a koordynatorem w naszej szkole jest p. I. Ślifirska.

Cele projektu:
a) cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
b) cele szczegółowe:
- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce
- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka
- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą
- podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego
- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem
- poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r. – maj 2020 r.