Stadnicka Wola
maj 2008:

Szkoły: partnerzy przyszłości to projekt, który powstał z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt ten ma pokazać, jakie korzyści może przynieść współpraca szkół w nauczaniu języka obcego na trzech etapach edukacji szkolnej, od szkoły podstawowej aż do matury. Celem projektu jest stworzenie na całym świecie sieci 1000 szkół partnerskich i rozwijanie zainteresowania młodzieży językiem niemieckim. Instytut Goethego, który jest odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, zaprosił do współpracy szkoły z całej Polski. Ostatecznie do udziału w tym projekcie zakwalifikowano 8 szkół w Polsce:

Gimnazjum nr 1 w Lublinie, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej, Gimnazjum nr 11 w Warszawie, SP nr 1 w Przeworsku, Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół w Olsztynie (SP nr 9, Gimnazjum nr 12, LO nr 3) oraz Zespół Szkół w Stadnickiej Woli. Wszystkie szkoły zakwalifikowane do udziału w projekcie ,,Szkoły: Partnerzy przyszłości” otrzymają wszechstronne wsparcie ze strony Instytutu Goethego.Instytut Goethego wspomagać będzie nauczycieli języka niemieckiego, zapewniając im fachową pomoc merytoryczną i wspierając ich rozwój zawodowy.Szkoły otrzymają również dofinansowanie w wysokości 4 tysięcy Euro na wyposażenie i materiały dydaktyczne do nauki języka niemieckiego. Uczniowie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli będą przygotowywać się do certyfikatów potwierdzających ich umiejętności językowe (Fitt 1, Fitt 2, Zertifikat für Jugendliche). Wszyscy chętni uczniowie będą mogli zdawać je w szkole.

Każdego roku uczniowie i nauczyciele języka niemieckiego będą mieli możliwość uczestniczenia w kursach językowych w Niemczech. Jeszcze w tym roku na trzytygodniowe wakacyjne kursy językowe do Niemiec wyjadą trzy uczennice z Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli. Agata Sobieraj, uczennica VI klasy SP wyjedzie do Berlina. Alicja Kania z klasy II gimnazjum i Katarzyna Tarasińska z klasy III gimnazjum spędzą trzy tygodnie w Oppurg. Nauczycielka języka niemieckiego Anna Milczarz wyjedzie w wakacje do Niemiec na czterotygodniowe stypendium dla nauczycieli, a dyrektor Czesław Staciwa spotka się w Niemczech jesienią z dyrektorami innych szkół partnerskich.

21.05.2008 Zespół Szkół w Stadnickiej Woli odwiedził przedstawiciel Instytutu Goethego Thomas Freuendorfer, który spotkał się z dyrekcją szkoły, nauczycielkami języka niemieckiego i uczniami gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański oraz jego zastępca Dariusz Kowalczyk. Przedstawiciele lokalnych władz z dużą radością przyjęli fakt zakwalifikowania ZS w Stadnickiej Woli do projektu ,,Szkoły: Partnerzy przyszłości” oraz obiecali pomoc i wsparcie ze swojej strony. Pan Freuendorfer zapoznał wszystkich uczestników spotkania ze szczegółami projektu, a następnie zwiedził szkołę i spotkał się z uczniami.

Oficjalna inauguracja projektu i nadanie partnerstwa ZS w Stadnickiej Woli odbędzie się na początku przyszłego roku szkolnego.