Projekt Edukacyjny

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas drugich naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą "Piękna nasza Polska cała", który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto wszystkich Polaków – 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno i tradycje Polski oraz budowanie tożsamości narodowej najmłodszych uczniów. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie minimum 11 z 20 zaproponowanych przez organizatorów zadań. Realizując kolejne przedsięwzięcia, drugoklasiści poznają historię państwa polskiego, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, uczą się piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej. Podejmowane działania wzmacniają poczucie radości i dumy z bycia Polakiem.