Programuje_my kielecki

Nasza szkoła w  projekcie

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu „ProgramujeMY kielecki". Jego celem jest jest zdobycie przez uczniów klas I-III szkół podstawowych nowych umiejętności w zakresie programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach projektu szkoła otrzymała zestawy klocków lego do nauki programowania oraz tablety.

Realizację projektu rozpoczęły szkolenia dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz informatyki, pełniących rolę trenerów lokalnych. Umożliwiły one zdobycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia cyklu 14 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych z programowania, podczas których uczniowie budują roboty z klocków LEGO, a następnie programują je przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. W czasie tych zajęć uczniowie przede wszystkim bawią się, nieświadomie poznają zasady rządzące programowaniem, rozwijają umiejętności pracy zespołowej, komunikacji oraz rozwiązywania problemów.

Zakończenie projektu stanowi Zlot Młodych Programistów będący doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1