"Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków"

Od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła realizuje projekt „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków”. Projekt organizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informatycznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu organizowany jest konkurs „Z Panem Scratchen za pan brat”, który przeprowadzany jesy w dwóch kategoriach. W kategorii I biorą udział uczniowie klas 1-3, a w kategorii II uczniowie klas 4-6.

Na zakończenie projektu corocznie odbywa się uroczyste podsumowanie i finał konkursu. Dla finalistów zaplanowane są atrakcyjne nagrody i warsztaty informatyczne.