niebieska tabliczka microsoft z tytułem Szkoła w chmurze

W roku szkolnym 2017 / 2018 Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli przystąpił do pilotażowego wdrożenia usługi Microsoft Office 365 Education organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Usługa Microsoft Office 365 Education jest udostępniona bezpłatnie dla wszystkich szkół i daje uczniom i nauczycielom szereg możliwości pomocnych podczas realizacji różnych zadań i projektów.
Wdrożenie usługi rozpoczęła konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów w dniu 26 października 2017r. Jej celem było zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Microsoft Office 365 Education w szkole.
W ramach pilotażu odbyły się następujące szkolenia dla nauczycieli, które pomogły im wdrożyć usługę:

 • Wprowadzenie do usługi Microsoft Office 365 Education
 • OneNote – osobisty notes elektroniczny
 • Class Notebook – notes zajęć
 • Teams – szkolna platforma współpracy
 • Forms - tworzenie ankiet i testów
 • Sway - tworzenie multimedialnych prezentacji online.
Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education przyniosło szkole wiele korzyści:
 • Nauczyciele i uczniowie korzystają z profesjonalnej oraz bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę.
 • Każdy użytkownik ma możliwość przechowywania plików na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 1TB. Zapisane dokumenty można udostępniać innym użytkownikom, zarówno tylko do odczytu, jak również z prawem edycji.
 • W ramach swojego konta użytkownicy mogą korzystać z wersji online takich programów jak: Word, PowerPoint oraz Excel. Dokumenty utworzone w tych programach są dostępne na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu.
 • W aplikacjach OneNote oraz ClassNotebook uczniowie i nauczyciele tworzą notatki i notesy, które można udostępniać innym użytkownikom i wykorzystać do współpracy w ramach zajęć lekcyjnych.
 • W aplikacji Sway każdy użytkownik może stworzyć ciekawą interaktywną prezentację.
 • Za pomocą aplikacji Microsoft Forms nauczyciele i uczniowie tworzą elektroniczne ankiety oraz testy.
 • Dzięki aplikacji Skype dla firm wszyscy użytkownicy mogą tworzyć i uczestniczyć w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach.
W dniu 12 czerwca 2018r. w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca pilotaż wdrożenia usługi Microsoft Office 365 Education. Podczas konferencji przedstawiciele firmy Microsoft złożyli przedstawicielom szkół, które otrzymały tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”, serdeczne gratulacje oraz wręczyli tablicę na budynek szkolny.