W roku szkolnym 2018 / 2019 nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Aktywna tablica". W ramach tego programu otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne wraz z projektorami krótkoogniskowymi.
W celu efektywnego wykorzystania tych narzędzi wszyscy nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących pracy z tablicą interaktywną. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z okolicznym szkołami biorącymi udział w programie "Aktywna tablica" i stworzyliśmy Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK.
Jej cele, to przede wsystkim:

  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej;
  • wymiania doświadczeń;
  • udział w lekcjach otwartych;
  • wypracowanie scenariuszy zajęć i materiałów pomocnych w pracy dydaktycznej.
Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK, to:
  • Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli;
  • Szkoła Podstawowa w Kazanowie;
  • Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie.

Przykładowe scenariusze lekcji otwartych:

Wyprawa do Afryki (klasa III SP)dokument pdf
Twórcy wielu wynalazków (klasa III SP)dokument pdf
Kąty i ich rodzaje (klasa IV SP)dokument pdf