"Akademia Obywatelska 1918"

- podsumowanie projektu

"Akademia Obywatelska 1918" – to projekt, który realizowany był w szkole przez cały rok 2018 we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. Koordynatorkami szkolnymi były panie: Justyna Maliborska, Lilianna Saik i Justyna Soja-Sadowska.

  Głównymi celami projektu było:
 • kształtowanie postawy szacunku dla historii własnego narodu;
 • aktywizacja i edukacja obywatelska dzieci i młodzieży w społecznościach lokalnych;
 • zorganizowanie różnorodnych inicjatyw upamiętniających 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • budowanie i rozwijanie zainteresowania przeszłością związaną ze środowiskiem lokalnym.
Projekt był wieloetapowy:
Etap I – konkurs na logo i pracę plastyczną
(dla uczniów)
Etap II – Konferencja "Niepodległość, Wolność, Samorządność" (wzięły w niej udział panie: Justyna Maliborska i Lilianna Saik).
Etap III – Badanie sondażowe na temat wiedzy i stosunku społeczności lokalnej do historii kraju, świąt narodowych, w tym Święta Niepodległości, pojęcia patriotyzmu (badanie zostało przeprowadzone na grupie 100 mieszkańców poprzez anonimową ankietę, wyniki przesłane zostały do SCDN).
Etap III – Multimedialna Akademia (szkolenia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii, programów komputerowych do tworzenia filmów, spotów, prezentacji multimedialnych dokumentujących szkolne inicjatywy). W etapie tym udział wzięła p. Justyna Soja-Sadowska i uczeń kl. VIII b – Michał Łyczek.
Etap IV – Inicjatywy lokalne
  Społeczność naszej szkoły brała udział w różnego rodzaju inicjatywach:
 • uroczystych obchodach Koneckiego Września
 • uroczystych miejsko-gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
 • uczniowie klas młodszych, pod opieką p. Jolanty Sułek, wzięli udział w akcji „100 drzew na 100 lecie niepodległości Polski” organizowanej przez Nadleśnictwo Barycz
 • uroczystości patriotycznej w miejscowości Piekło (pod opieką p. Janusza Szweda)
 • uczniowie klas VI, pod opieką p. Justyny Soi-Sadowskiej, uczestniczyli w akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” zorganizowanej przez gminę Końskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz PGK Końskie (szkoła otrzymała 20 sadzonek drzew, które zostały posadzone na terenie szkolnym, dodatkowo każde dziecko otrzymało sadzonki, które zabrało do domu - w zamian za nie szkoła oddawała zużyte plastikowe butelki).
 • uczniowie uczestniczyli w regionalnych konkursach pieśni i poezji patriotycznej, recytatorskich (pod opieką nauczycieli jęz. polskiego: Justyny Maliborskiej, Lilianny Saik, Agnieszki Pakuły i p. Anety Karbownik)
 • wzięli udział w ogólnopolskim konkursie "Bohaterowie są wśród nas" (pod opieką p. Lilianny Saik i Justyny Soi-Sadowskiej)
 • uczestniczyli w wojewódzkim konkursie „Orzeł biały – nasza duma”, gminnym konkursie plastycznym "Wolna i niepodległa" i wystawie w Miejskim Domu Kultury (pod opieką p. Justyny Soi-Sadowskiej)
 • w gminnych konkursach: plastycznym, wiedzy i na prezentację multimedialną pod hasłem "Przywróćmy ich pamięć – w hołdzie bohaterom" (pod opieką p. Justyny Soi-Sadowskiej i p. Roberta Krakowiaka)
 • spotkaniach z kombatantami przy okazji organizacji szkolnych uroczystości: akademii z okazji rocznicy powstania Państwa Podziemnego, Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Święta Patrona Szkoły (przy tej okazji zorganizowano wystawę prac plastycznych "Drogi do wolności", konkurs recytatorski dla uczniów kl. 0–III, piknik szkolny)
 • zorganizowana została wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Ojcowie niepodległości" (przez p. Roberta Krakowiaka)
 • w szkole miała miejsce premiera książki pt. „W hołdzie bohaterom i zasłużonym dla Ziemi Koneckiej. Reportaże Szkolne” napisanej pod redakcją: Mariana Wikiery, Agnieszki Pakuły i Pawła Milcarka.
 • dodatkowo, przez cały rok, można było na korytarzach szkolnych oglądać plakaty wykonane przez uczniowskie zespoły klasowe.
Etap V - Świętokrzyski Kongres Obywatelski zorganizowany w Targach Kielce Centrum Kongresowe "OMEGA".

Koordynatorki projektu wraz z dyrektorem Czesławem Staciwą i uczniami: Krzysztofem Kowalczykiem z kl. VIa, Michałem Gawrońskim z kl. VIIIa i Michałem Łyczkiem z kl. VIIIb, uczestniczyły w podsumowaniu rocznych działań. W spotkaniu tym uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z 45 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Wiesława Cabana z UJK w Kielcach pt. "Pomysły Polaków zesłanych na Syberię w XIX wieku na wolność i niepodległość". Przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych przez poszczególne szkoły badań sondażowych wśród społeczności lokalnej pt. „Co wiemy o niepodległości?” Zaprezentowano filmy ukazujące różnorodne działania i inicjatywy podejmowane przez szkoły w ramach projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VIII b, Michał Łyczek, który przygotował prezentację pt. "Drogi do wolności. Inicjatywy patriotyczne w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli".

Na zakończenie Kongresu dyrektorzy szkół, koordynatorzy działań i autorzy filmów, otrzymali pakiety edukacyjne oraz sadzonki świerków, które znalazły miejsce w szkolnych ogródkach.

W styczniu podsumowano roczne działania. Przygotowany został również pamiątkowy wpis i zestaw fotografii ze szkolnych obchodów 100-lecia niepodległości do kroniki Urzędu MiG Końskie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1