BEZPIECZNE FERIE

- spotkanie ze strażakami

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi w czwartek 10 stycznia 2019r. odwiedzili nas strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.
W trakcie przeprowadzonego spotkania omówione zostały zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, przedstawione zostały zasady zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami przebywającymi na zamarzniętych zbiornikach oraz zasady jak udzielić pomocy poszkodowanemu przy wykorzystaniu przedmiotów na miejscu czy też elementów garderoby jednocześnie nie narażając siebie na zagrożenie. Sprawdzono również wiedzę młodzieży szkolnej na temat sposobu alarmowania służb ratowniczych. Całość omawianych zagadnień urozmaicił pokaz pozorowanej akcji ratowniczej począwszy od momentu załamania się lodu pod pozorantem do czasu przygotowania osoby poszkodowanej do przekazania służbom medycznym. Po zakończonym pokazie strażacy wykorzystując sprzęt szkoleniowy przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy osobom w hipotermii. Cieszy fakt dużego zainteresowania dzieci i chęć zgłębienia wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy o czym świadczyła aktywność uczestników w trakcie pokazu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1