Bezpieczny wypoczynek na wsi

Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpieczeństwa, związane z pracą i pobytem na wsi. Jedną z inicjatyw skierowanych do najmłodszych jest kurs e-learningowy na temat "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy", który jest dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl.
Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym. Rozwiązywanie zagadek i quizów będzie także okazją do wspaniałej zabawy.

Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji i zachęcamy do udziału w kursie!