"Nakręć się na zdrowie"

- Gminne Dni Profilaktyki

"Nakręć się na zdrowie" - pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Gminne Dni Profilaktyki, które na stałe wpisały się również w nasz szkolny kalendarz uroczystości. Przez cały rok realizowane są różnorodne działania nakierowane na promowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę uzależnień oraz nabywanie przez uczniów umiejętności rozsądnego i bezpiecznego zachowania w rożnych sytuacjach życiowych. Kulminacja tych wszystkich działań nastąpiła w maju i czerwcu, kiedy to odbywały się w naszej placówce następujące działania:

 • koncert profilaktyczny Piotra Nagla pt. "Dopóki masz wybór";
 • warsztaty z terapeutą p. Markiem Sochackim - "Uzależnienie od komputera", "Narkotyki i co dalej";
 • warsztaty z psychologiem p. Barbarą Chajską -„Uzależnienia behawioralne”;
 • projekcja filmu profilaktycznego "Najlepszy" Łukasza Palkowskiego;
 • szkolenie dla nauczycieli dotyczące procedury "Niebieska karta", prowadzone przez p. Izabelę Banasik – superwizor-kę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • spektakl profilaktyczny dla klas I-III w wykonaniu teatru "Kurtyna" z Krakowa pt. "Gadająca niespodzianka";
 • spektakl profilaktyczny dla klas IV- VIII w wykonaniu teatru "Kurtyna" z Krakowa pt. "Moja niespodzianka";
 • konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Końskie;
 • Debata Oksfordzka podczas której;
 • reprezentacja młodzieży ze szkoły nr 1 i 2 w Końskich oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli próbowała przekonać kolegów i koleżanki, że "Obecność smart fonów jest przyczyną zaniedbań w wielu aspektach życia człowieka";
 • spotkanie z policjantem i pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1