Rekord dla Niepodległej

- śpiewamy wspólnie hymn narodowy

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosiły wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11. Celem było pobicie „Rekordu dla Niepodległej”. Do akcji zgłosiło się ponad 4 mln uczniów, blisko 500 tys. nauczycieli z ponad 24 tys. szkół w kraju i 102 szkół polonijnych za granicą.

Społeczność naszej szkoły również przyłączyła się do ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Tuż przed godziną jedenastą wszyscy zgromadzili się w auli szkolnej, ustawili klasami i wspólnie zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Śpiewały przedszkolaki, uczniowie klas I-VIII i uczniowie oddziałów gimnazjalnych, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Wyjątkowa atmosfera, biało-czerwone kotyliony, obecność sztandaru szkoły podkreśliły rangę wydarzenia. Za udział w akcji wszystkim podziękował dyrektor szkoły Czesław Staciwa i zaprosił do udziału w gminnych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.