"Wolna i niepodległa"

- podsumowanie konkursu

5 października o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Końskich odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego pod hasłem „Wolna i niepodległa” połączone z wernisażem wystawy pod tym samym hasłem.

Ogłoszony jeszcze przed wakacjami konkurs wpisywał się w jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Prace plastyczne, które miały formę plakatów, uczniowie wykonywali pod kierunkiem pani Justyny Soi-Sadowskiej na zajęciach artystycznych i zajęciach koła plastycznego. Powstało kilkadziesiąt różnorodnych obrazów, spośród nich 16 zakwalifikowano do ostatecznej oceny jury konkursowego.

Na wernisaż przybyli uczniowie i ich rodzice. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. IV – VII i uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

W kategorii młodszej I miejsce zajął uczeń naszej szkoły – Wiktor Banasik z kl. VII a, a III miejsce zdobyła Maja Joachimiak z kl. VI b.

Wśród starszych uczniów I miejsce zajęła Weronika Dębowska z kl. III b (gimnazjum), II miejsce – Natalia Sosnowy z kl. III s, III miejsce – Sara Olak, kl. IIIs.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, upominki i nagrody pieniężne z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego i wiceburmistrza Krzysztofa Jasińskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!