Wojewódzka Olimpiada Bezpieczeństwa

16 listopada, trzyosobowa drużyna reprezentująca szkołę i uczniowie klasy V b (kibice wspierający zespół), wzięli udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Bezpieczeństwa będącej podsumowaniem kilkuetapowego konkursu „Bezpieczeństwo na 5”. Nasza szkoła uczestniczyła w niej jako reprezentacja powiatu koneckiego. Opiekunami w czasie wyjazdu były panie: Justyna Soja-Sadowska, która przygotowywała uczniów do turnieju i p. Lilianna Saik, wychowawczyni klasy V b. W tym roku XII edycja olimpiady odbyła się 16 listopada w Targach Kielce.

W zmaganiach brało udział 14 najlepszych drużyn ze szkół z całego województwa świętokrzyskiego.

"Olimpiada Bezpieczeństwa" to akcja profilaktyczna organizowana co roku przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świętokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub w Kielcach i Targi Kielce. W akcji uczestniczyły różne instytucje, które zapewniają atrakcje dla dzieci uczestniczących w konkursie, m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Straż Graniczna, Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, Jednostka Wojskowa CPdMZ w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach, 10 Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach.

Podczas olimpiady rozgrywane były liczne konkurencje, w czasie których dzieci musiały się wykazać znajomością udzielania pomocy przedmedycznej (konkurencja praktyczna), zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz znajomości przepisów ruchu drogowego (test), znajomością zagrożeń w rolnictwie i wskazywaniem prac polowych, jakich dzieci nie powinny wykonywać (test), umiejętnością jazdy na rowerze po przygotowanym torze przeszkód (konkurencja praktyczna), rzutem do celu (konkurencja praktyczna). Oceniano przygotowane wcześniej prace plastyczne i prace pisemne z zakresu profilaktyki pod hasłem „Jaka jest moja szkoła? Zagrożenia występujące na jej terenie i sposoby eliminowania ich”. Dodatkowo zaprezentować musiała się również grupa kibiców ze szkoły i przedstawić krótki program artystyczny (rymowanki, hasła, transparenty, taniec).

Wszystkie konkurencje były rozdzielone występami artystycznymi zespołów dziecięcych, pokazem mody „odblaskowej”, pokazami fitness zawodniczek Klubu Black&White z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz tresury policyjnych psów służbowych. Uczestnicy zwiedzali również stoiska przygotowane przez współorganizatorów i zaproszone podmioty, gdzie mogły zapoznać się ze specyfiką ich pracy, wziąć udział w mini konkursach i wygrać drobne upominki. Podczas trwania imprezy młodzież mogła obejrzeć sprzęt specjalistyczny policyjny, wojskowy oraz strażacki. Można było spotkać się również ze znanymi i lubianymi artystami lub sportowcami. Gośćmi specjalnymi byli piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce, którzy wzbudzili ogromne zainteresowanie wszystkich uczestników Olimpiady. Szczypiorniści z wielkim zaangażowaniem promowali zasady bezpieczeństwa wśród swoich najmłodszych fanów.

Ostatecznie, nasza szkoła zajęła VI miejsce. Otrzymaliśmy pamiątkowy i dyplom i bilety dla uczniów kl. V b na mecz piłkarzy ręcznych w Kielcach w dowolnie wybranym terminie.