"Recycling na miarę. Moniuszko inspiruje"

- nagrody główne dla naszych uczennic

W dniu 12 czerwcaw Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt i konkurs pod hasłem „Recycling na miarę. Moniuszko inspiruje” realizowany w naszej szkole od marca do 24 maja. Szkołę reprezentowały trzy uczennice wraz z nauczycielką Justyną Soją-Sadowską. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przepiękną wystawę wszystkich nadesłanych prac i prac nagrodzonych, obejrzeć występy taneczne i muzyczne.

W czasie finału okazało się, że prace wykonane przez uczennice ZPO w Stadnickiej Woli zdobyły uznanie w oczach Rady Artystycznej, która dokonywała anonimowo wyboru najlepszych spośród ponad 160 nadesłanych przez szkoły. Kapituła konkursu w składzie: Agnieszka Servaas – przewodnicząca, prezes zarządu VIVE Management, Maria Kowalczyk - dyrektor PSP w Kielcach, Katarzyna Ziołowicz - dyrektor Instytutu Sztuki w Kielcach, Jarosław Machnicki - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Tomasz Irski - animator kultury w Wojewódzkim Domu Kultury przyznała uczennicom ze Stadnickiej Woli aż 3 nagrody główne.

Nagrody główne otrzymały:
Wiktoria Myśliwa, Magdalena Suchenek, Karolina Obiedzińska z kl. IIIb.

Uczennice otrzymały upominki, zaproszenia na koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej i nagrody pieniężne w wysokości 150 zł każda. Nagrodę finansową otrzymała również szkoła, 900 zł (z przeznaczeniem na działalność artystyczną).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Karolina_Obiedzinska_praca Magdalena_Suchenek_praca Wiktoria_Mysliwa_praca jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1