Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 27.03 - 29.03 jak co roku uczniowie naszej szkoły wybrali się do kościoła świętej Anny, aby wspólnie przeżywać szkolne rekolekcje wielkopostne. Ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Grzegorz Wójcik -  proboszcz parafii pw. Świętej Rozalii w Dabrówce.

Rekolekcje odbywały się w dwóch grupach wiekowych:
Klasy I-IV - 8:30 – 9:30
Klasy V-VIII i Gimnazjum - 10:00 – 11:15
Tematem przewodnim tegorocznych rekolekcji były - "Owoce Ducha Świętego".
Pierwszy dzień koncentrował się wokół tematu – "Plecak duchowy – niezbędnik na życiową drogę". Ksiądz Grzegorz uświadomił wszystkim, że każdego z nas Duch Święty obdarza nas swoimi darami, które zobowiązują nas do służby wobec całej wspólnoty Kościoła.
Dzień drugi to przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu ksiądz rekolekcjonista przeprowadził rachunek sumienia i zachęcił nas do skorzystania z sakramentu pokuty.
Dzień trzeci to dzień wielkiego skupienia i zadumy. Uczniowie mieli szansę pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty i przeżyć Drogę Krzyżową.

Na zakończenie przedstawiciele uczniów podziękowali Księdzu Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże i naukę, a ksiądz Grzegorz udzielił wszystkim uczestnikom uroczystego błogosławieństwa.
Każdego dnia naukom rekolekcyjnym towarzyszyły śpiewy w wykonaniu scholii.
Dla grupy młodszej byli to uczniowie klas czwartych, a dla grupy starszej uczniowie klas V-VIII. Nad całością czuwał ksiądz proboszcz – Paweł Wlazło oraz panie katechetki – Iwona Janiszewska i Iwona Łyczek

Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki. Dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić.