Ślubowanie klas pierszych

W dniu 29.10.2018r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 30-ro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Dyplom Pasowania na Ucznia Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.
Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Na wstępie uczniowie przedstawili część artystyczną, na której zaprezentowali swoje talenty wokalne, recytatorskie. Następnie w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców, zaproszonych gości oraz swoich najbliższych rodziców, dziadków, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po tej ceremonii dyrektor Czesław Staciwa dokonał uroczystego aktu pasowania na ucznia.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, dzieci otrzymały upominki oraz udały się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość Ślubowania klasy I przygotowały panie: Iwona Ślifirska i Jolanta Sułek. Dekorację: Justyna Soja - Sadowska.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1