Zabawy z fotografią

W tym roku, w szkolnym klubie fotograficznym KADR, aktywnie działali przede wszystkim uczniowie klas czwartych. Spotkania uczestników, prowadzone przez p. Justynę Soję-Sadowską, odbywały się raz w tygodniu. Ponieważ była to zupełnie nowa grupa młodych pasjonatów fotografii, wiele zadań było dla nich doskonałą zabawą, w czasie której wykazywali się umiejętnością współpracy w grupie i pomysłowością. Uczniowie na pierwszych zajęciach poznawali rodzaje aparatów fotograficznych, ich funkcje, techniki fotograficzne. Oglądając prace innych i swoje własne, omawiali zasady właściwego komponowania zdjęć, rolę światła w fotografii. W czasie zajęć praktycznych wykonywali zadania z zakresu makrofotografii, zarówno we wnętrzu, jak i w plenerze, fotografowali pejzaż, martwe natury. Wykonywali portrety, zarówno w oświetleniu naturalnym, jak i sztucznym. Realizowali zadania konkursowe: "Tajemnice lasu", "Zima w obiektywie" i "Wiosna w obiektywie". Wybrane prace uczniów zaprezentowane zostały w czerwcu na wystawie na szkolnym korytarzu.

W dniu zakończenia roku szkolnego, wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 jquery lightbox jsby VisualLightBox.com v6.1